Plac Grunwaldzki

Lokalizacja

Warszawa, Żoliborz

Data

2015

View Project

Przemysław Nowak, Andrzej Jurkiewicz

Potencjalnymi użytkownikami placu są mieszkańcy nowo powstających osiedli mieszkalnych realizowanych wzdłuż ulicy Rdygiera, oraz część mieszkańców budynków położonych wzdłuż alei Wojska Polskiego.

 

Kompozycja przestrzenna: Plac usytuowany jest na zachód od al. Jana Pawła II. Pomiędzy ulicą Broniewskiego i osią ul Rydygiera, plac podzielony jest na dwie części północną i południową.

Północna część placu jest zdominowana przez skrzyżowanie tras komunikacyjnych łączących ulicę Broniewskiego, Popiełuszki i al. Wojska Polskiego oraz al. Jana Pawła II. Południowa część placu została rozwinięta wzdłuż al. Jana Pawła II w formie prostokąta do osi ul. Rydygiera. Jest to przestrzenią zamkniętą od wschodu i południa elewacjami nowej zabudowy, dającej potencjalne możliwości wykorzystania usług ożywiających plac.

We wschodniej części, na osi al. Jana Pawła II zaproponowano zintegrowany przestrzenny przystanek autobusowo-tramwajowy.

Założenia programowe: Projekt nie narzuca szczegółowego programu nowej zabudowy, przewiduje się, że w związku z natężeniem hałasu budynki położone bliżej głównych arterii powinny mieć funkcje bardziej reprezentacyjną oraz tolerującą warunki otoczenia na przykład biura, usługi czy funkcje publiczne. Budynki położone w części cofniętej będą mogły mieć funkcje mieszaną.

W części południowej placu proponowany jest obiekt zintegrowanego przystanku wraz z drobnymi funkcjami towarzyszącymi kioski, automaty biletowe.