Fundusz Europejski

Wprowadzenie innowacji procesowej w działalności pracowni architektonicznej ŁADNIE, związanej z wdrożeniem technologii BIM, wykorzystywanej do tworzenia projektów architektonicznych, jako element kluczowy dla przyszłości firmy wnioskodawcy, szczególnie w kontekście zagrożenia kolejnymi falami pandemii.


Lech Moczulski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ładnie Lech Moczulski realizuje projekt: „Wprowadzenie innowacji procesowej w działalności pracowni architektonicznej ŁADNIE, związanej z wdrożeniem technologii BIM, wykorzystywanej do tworzenia projektów architektonicznych, jako element kluczowy dla przyszłości firmy wnioskodawcy, szczególnie w kontekście zagrożenia kolejnymi falami pandemii” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.


Cel projektu: Celem projektu jest wprowadzenie zmian procesowych, dzięki którym zminimalizowany zostanie negatywny wpływ na firmę pandemii COVID-19, a także ew. innych przyszłych epidemii.


Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu udoskonalone zostaną dwa procesy realizowane w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Jeden z nich polega na opracowywaniu projektów architektonicznych. Wprowadzona innowacja procesowa pozwoli na efektywną pracę zespołu projektowego wnioskodawcy w sposób zdalny, nad tym samym trójwymiarowym modelem budowli lub budynku. Drugi proces polega na zautomatyzowaniu komunikacji i kooperacji z partnerami zewnętrznymi, dzięki wymianie danych w oparciu o standardy BIM.Całkowita wartość projektu: 239 900.00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 203 915.00 PLN