We are Mili Młodzi Ludzie – an Architecture Studio. In a world full of noise, where the superficial becomes forgettable we shape unique brand identities.

Jesteśmy Mili Młodzi Ludzie – pracownia architektoniczna. W świecie pełnym hałasu, w którym to, co powierzchowne, staje się nie do zapomnienia, kształtujemy unikalną tożsamość marki, zadając właściwe pytania i tworząc różnorodność poprzez prostotę.

We are Mili Młodzi Ludzie – an Architecture Studio. In a world full of noise, where the superficial becomes forgettable we shape unique brand identities by asking the right questions and create diversity through simplicity.